การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการเงินที่ดีที่สุด คือการพึ่งพาตนเอง

การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการเงินที่ดีที่สุด คือการพึ่งพาตนเอง

 

เกี่ยวกับปัญหาที่ปั่นป่วน หรือว่าเกิดขึ้นภายนอกเรา เช่นเรื่องของการเงิน เศรษฐกิจ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์นั้น ได้ทำการสร้างสรรค์ขึ้นมา ด้วยจิตใจที่มโนขึ้นมาทดแทน เห็นว่าเป็นภาพนี้ นำสิ่งต่าง ๆ มาทำการแลกเปลี่ยน ทำให้เกิดความสูงต่ำในชั้นสังคมอย่างมากมาย หลาย ๆ ประเทศมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจและการเงินเป็นของตัวเอง แต่เชื่อหรือไม่ นานมาแล้วหลายปี กลับไม่มีใครสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างดีที่สุดเลย จนบางเราเองก็อาจจะลืมนึกย้อนไปในอดีตว่าคนสมัยก่อน เค้าไม่มีสิ่งสมมติทดแทน ก็ยังสามารถอยู่กันได้ ด้วยคำว่า “แบ่งปัน”

ดังนั้นการพึ่งตนเองเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ด้วยเหตุนี้นี่เองทำให้การแก้ปัญหาที่แท้จริง ๆ จากใจและความต้องการของเรานั้น ได้รับการแก้ไขอย่างเต็มที่และตรงจุดมากที่สุด เราไม่ต้องไปพึ่งพิงสิ่งภายนอกมากนัก หรือว่าต้องพึ่งพิงหลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อย่างมากนัก ทำให้เรารู้สึกว่ามั่นคงเต็มที่ ไม่ว่าจะเศรษฐกิจดีหรือร้ายอยู่ภายนอก แต่ให้เรารู้ ว่าเรานั้นก็มีมากพอ นี่เรียกได้ว่าเศรษฐกิจภายในของเรานั้นดีเป็นอย่างมาก

ถ้าเราแก้ปัญหาเศรษฐกิจภายในของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราก็จะมีรากฐานชีวิตที่มั่นคง หากจะไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจภายนอกก็ย่อมได้ตามที่ตนเองต้องการ เพราะว่าเศรษฐกิจภายนอกเหล่านี้นั้น ถ้าหากจิตใจเราไม่ดีจริง หรือไม่เข้มแข็งจริง ก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่นั่นเอง

ดังนั้นการพึ่งตนเองเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการเงินภายในที่ดีที่สุด เมื่อเราแก้ปัญหาภายในเรียบร้อยแล้ว วางรากฐานชีวิตให้สำคัญเรื่องปากท้องต่าง ๆ นา ๆ ก็จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งอื่น ๆ ได้อีกอย่างมามายเลยนั่นเองครับ

Comments are closed.